RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Jedan od najvažnijih zadataka menadžerskog računovodstva je prilagoditi podatke i informacije iz financijskih izvještaja poslovnom modelu i razmišljanjima poduzetnika u svrhu donošenja poslovnih odluka. Razlog je tomu taj što financijsko računovodstvo često ne može tome u potpunosti udovoljiti. To se posebno odnosi na financijsko računovodstvo trgovačkih i proizvodnih zaliha i na pokazatelje iz financijskih izvještaja. Zbog toga je zadatak računovođa u okviru menadžerskog računovodstva pripremiti posebne informacije o zalihama za donošenje poslovnih odluka.

1. Uvod
2. Donošenje poslovnih odluka o zalihama na temelju ukupnih troškova
3. Povećanje dobitka u trgovini prodajom zaliha ispod nabavne cijene i vještine trgovanja
4. Optička varka ekonomije volumena da se na zalihama zarađuje
5. Obračun troška zaliha pri smanjenom kapacitetu proizvodnje prouzročenom pandemijom COVID-19
6. Otpisi na zalihama zbog krize prouzročene pandemijom COVID-19
7. „Normalizacija“ rezultata iz financijskog računovodstva i „normalizirana EBITDA“
8. Mjerenje odnosa postotaka u bazičnim poenima – BPS
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)