RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pravo društava – d.o.o.

  • Isključenje direktora d.o.o.-a zbog sudjelovanja u počinjenju kaznenog djela

Radno pravo – Socijalna sigurnost

  • Prava na naknadu za rehabilitaciju u staroj državi članici boravišta i zaposlenja

Radno pravo- Socijalna politika

  • Isključenje umirovljenika iz javnog ili privatnog sektora

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)