RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Posebni porezi i trošarine

  • Određivanje poreznog statusa proizvoda – instant crnog čaja
  • Umanjenje iznosa posebnog poreza na bezalkoholna pića utvrđenog na temelju sadržaja šećera za voćne nektare i pića iz tarifne oznake KN 2009
  • Uputa o privremenoj uporabi obračunskog poreza na dodanu vrijednost pri uvozu

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)