RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Porez na dodanu vrijednost

  • PDV pri uvozu dobara – obračunsko načelo plaćanja PDV-a
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri nabavi medicinskih uređaja
  • Doniranje dezinficijensa – oslobođeno PDV-a
  • Oporezivanja nabavke zaštitne opreme u svrhu donacije
  • Uputa o odgodi i plaćanju PDV-a za vrijeme posebnih okolnosti

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Fiskalizacija pratećih dokumenata
  • Primjena odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave
  • Prijava skraćenog radnog vremena

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)