RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S pojavom pandemije COVID-19 rad od kuće postao je vrlo relevantna kategorija, kojoj se do sada pridavalo razmjerno malo pozornosti u nacionalnim i europskim okvirima. Donosimo pregled temeljnog dokumenta o radu na daljinu na europskoj razini i njegove provedbe, pogled na rad na daljinu iz perspektive domaćeg zakonodavstva i rješenja u nekim drugim državama članicama EU-a.

1. Uvod
2. Početna razmatranja
3. Okvirni sporazum o radu na daljinu
4. Prednosti i nedostatci rada od kuće
5. Najvažnija razmatranja rada od kuće
6. Stanje rada na daljinu u Europi
7. U Republici Hrvatskoj
8. Zakonodavne prakse u EU-u i državama članicama
9. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)