RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Epidemija koja je blokirala veliki dio svijeta i Europe dala je snažan poticaj prelasku poslovanja iz tiskanog u digitalni, odnosno elektronički format. Pritom se primjećuje kako važnu sastavnicu elektroničkih usluga koje omogućavaju takvo poslovanje predstavlja elektronički potpis. Članak objašnjava tehnološku podlogu na kojoj se temelji elektronički potpis te njegove raznovrsne modele. Vrste elektroničkog potpisa imaju i različite pravne učinke koji se također analiziraju, a s obzirom na formu pravnih akata koju zahtijeva hrvatski zakonodavac. Nadalje, izlaže se nekoliko savjeta i upozorenja pri odabiru modela elektroničkog potpisa s obzirom na vrstu poslovanja koju poslovni subjekti obavljaju. Konačno, uočen je jasan trend razvoja elektroničkog poslovanja te se upućuje na moguće promjene u radu javnih bilježnika koje bi iziskivale minimalne zakonodavne intervencije, a znatno bi olakšale poslovanje te podigle razinu pravne sigurnosti.

1. Uvod
2. Što je elektronički potpis
3. Kako elektronički potpis može olakšati poslovanje
4. Zakonski režim te pravne posljedice različitih elektroničkih potpisa
5. Elektronički potpisi dostupni u RH
6. Javni bilježnici i elektronički potpis
7. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)