RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U članku se obrađuju pitanja povezana s odgovornosti izvođača i drugih sudionika u gradnji za nedostatke izvršenih radova. Posebna pozornost posvećena je pojmu sudionika u gradnji, njihovu međusobnom odnosu u pogledu odgovornosti za nedostatke, pravnoj prirodi tog odnosa te pravu regresa. Navode se stajališta različitih autora te se pojedina pitanja pokušava dodatno raspraviti.

1. Uvod
2. Predmet ugovora o građenju
3. Sudionici u gradnji
4. Odgovornost sudionika gradnje kod izvršenja građevinskih radova
5.  Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)