RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S pandemijom koronavirusne bolesti u fokus su došle neke pravne teme koje prije nisu plijenile veću pozornost opće javnosti. Među njima je i niz stanja, okolnosti i događaja koji se izvanredno i rijetko pojavljuju. S obzirom na niz čimbenika i interesa, pravni poredak njima sasvim različito pristupa. Ipak, kako se oni do sada nisu znatnije pojavljivali, ili je to bilo rijetko, zamijećene su određene dvojbe, nedorečenosti, pa čak i pogrešna zamjena jednog pojma drugim među adresatima kada se oni odnose na višu silu, izvanredne okolnosti, slučaj, nuždu, nevrijeme, promijenjene okolnosti, posebne okolnosti, katastrofu, prirodnu nepogodu i tzv. izvanredno stanje. Kako bi se čitatelju približilo značenje svakoga od tih pojmova i instituta te, napose, pravnih posljedica koje su s njima povezane, u ovom se članku oni preciznije objašnjavaju i međusobno uspoređuju.

1. Uvod
2. Viša sila
3. Izvanredne okolnosti u ZPUT-u (= viša sila u ZOO-u)
4. Slučaj
5. Posebne okolnosti
6. Katastrofa
7. Prirodna nepogoda
8. Izvanredno stanje
9. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)