RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u članku analizira pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH o pravnim posljedicama konverzije kredita u CHF. U tom smislu, autor daje sažeti prikaz pravnog stanja i intervencije državnih vlasti do donošenja odluke Vrhovnog suda. Zatim autor iznosi glavne argumente Vrhovnog suda u prilog zauzetom pravnom shvaćanju te razmatra njihovu pravnu utemeljenost. Konačno, autor pokušava razmotriti mogu li možebitni propusti hrvatskih sudova u rješavanju spornih pitanja dovesti do odgovornosti države za štetu u okviru prava Europske unije.

1. Uvod
2. Zakonodavna intervencija i naknadna sudska praksa glede valjanosti valutne klauzule u CHF
3. Pravno shvaćanje VSRH-a
4. Analiza argumenata VSRH-a
5. Moguća odgovornost države za štetu nanesenu potrošačima
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)