RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Potres je prirodna katastrofa koja uzrokuje manje ili više katastrofalnih šteta, mijenja tlo, uništava infrastrukturu (ceste), ruši zgrade, uništava imovinu, ranjava i ubija ljude i životinje. Rizik takve katastrofe moguć je gotovo svugdje, ali neka područja su manje, a neka više rizična. Ona više rizična traže način kako olakšati štetne posljedice ostvarenog rizika. Države donose propise o zaštiti od prirodnih katastrofa i saniranju njihovih posljedica. Po prirodi stvari pomišlja se odmah i na osiguranje, čiji je temelj solidarnost ugroženih, disperzija rizika na širu zajednicu i stvaranje fondova iz kojih će se plaćati saniranje štetnih posljedica. Nakon svake katastrofe, kao što je potres, počne se raspravljati i o tome koliko je pokriće toga rizika prošireno te bi li trebalo osiguranje od potresa učiniti obveznim. Osim izravne (direktne) štete na stvarima (zgradama, pogonima, opremi), posljedica potresa poduzetnicima uzrokuje dodatnu štetu – prekid rada, nedostatak poslova, gubitak dobiti. Osigurati li potres i posljedično štete zbog prekida rada? Odgovori su vrlo važni, posebno sada u RH nakon potresa koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i njegovu okolicu.

1. Osiguranje od rizika potresa
2. Osiguranje od rizika prekida rada zbog nastalog potresa

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)