RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Darovi (donacije) mogu biti dani bilo kome, a najčešće se daju neprofitnim organizacijama ili fizičkim osobama. Fizičkim se osobama najčešće daruje za zdravstvene potrebe, a trenutačno su aktualne i potpore za uništenu i oštećenu imovinu zbog potresa koji je 22. ožujka 2020. godine pogodio Grad Zagreb.
Osim toga, u tijeku je aktualno darovanje zdravstvenim institucijama s ciljem borbe protiv koronavirusa.
Darovi mogu biti u novcu, stvarima i uslugama, a vrlo je bitno voditi računa o poreznom tretmanu navedenih darova. Autor u ovom članku obrazlaže porezni tretman darova danih u novcu i naravi.

1. Uvod
2. Darovi (donacije)
3. Evidentiranje darova u poslovnim knjigama
4. Položaj darova danih fizičkim osobama (građanima)
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)