RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Svi pomorci (rezidenti) koji su po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom 2020. ostvarili dohodak od nesamostalnog rada, obvezno podnose godišnju prijavu poreza na dohodak, dok ovisno o broju dana koji su proveli u međunarodnoj plovidbi obvezni su ili nisu podmiriti i obveze po osnovi poreza na dohodak od nesamostalnog rada.
Zbog novonastalih okolnosti izazvanih pandemijom bolesti COVID-19 u 2020. godini propisane su posebnosti u vezi s izračunom broja dana provedenih u međunarodnoj plovidbi za vrijeme trajanja pandemije, a u svrhu utvrđivanja „183 dana“ radi oslobađanja pomoraca od plaćanja poreza na dohodak. Više o tome u nastavku članka.

1. Uvod
2. Dani provedeni u međunarodnoj plovidbi
3. Prijava poreza na dohodak – Obrazac DOH
4. Obvezno osiguranje i izdatci za doprinose
5. Obračun pomorskog dodatka - izdatak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)