RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome članku autorice obrazlažu uvjete za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz EU-a i iz trećih zemalja. Povrat PDV-a iz EU-a hrvatski porezni obveznici mogu ostvariti isključivo elektroničkim putem. Za ostvarenje povrata PDV-a elektroničkim putem hrvatski porezni obveznici trebaju predati zahtjev za registracijom za korištenje navedenim sustavom u nadležnoj ispostavi PU (prema prebivalištu podnositelja zahtjeva).
Pravila za povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja propisana su nacionalnim propisima o oporezivanju PDV-om koji se primjenjuju u svakoj pojedinoj zemlji iz koje se traži povrat PDV-a.

1. Uvod
2. povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz eu-a
3. povrat PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)