RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

S obzirom na izvanredne okolnosti izazvane širenjem bolesti COVID-19, svi socijalni kontakti smanjeni su na nužni minimum, s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. Zbog smanjenja socijalnih kontakata došlo je do zastoja i poteškoća u postupanja i u policijskim upravama odnosno postajama koje provode upravne postupke vezane uz odobravanje i produljenje boravka i rada stranaca u RH. Zbog toga je Vlada RH u hitnu saborsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o strancima i Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o državljanima EGP-a, kojima se produljuje rok važenja izdanih dozvola boravka (između ostaloga, i dozvola za boravak i rad) i potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišnih iskaznica te se produljuju rokovi za poduzimanje radnji u upravnom postupku koji provode policijske uprave odnosno postaje.

1. Uvod
2. Dozvole boravka izdane državljanima trećih zemalja
3. Potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice izdane državljanima EGP-a
4. Okolnosti za donošenje Zakona o dopuni Zakona o strancima i Zakona o državljanima EGP-a

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)