RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novodonesenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, kojim se uređuju posebne interventne mjere u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 prouzročene virusom SARS-CoV-2, s posebnim osvrtom na zastoj s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja spomenutih okolnosti.
1. Uvod
2. Izuzeće od primjene
3. Zastajanje (moratorij) s ovršnim postupcima
4. Iznimke
5. Izuzimanje od ovrhe za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
6. Sudbina stečaja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
7. Zastoj tijeka zateznih kamata u posebnim okolnostima
8. Trajanje posebnih okolnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)