RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA

 • ZD Općeg poreznog zakona

ZAKON IZ PODRUČJA RAČUNOVODSTVA

 • ZID Zakona o računovodstvu

ZAKON IZ PODRUČJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

 • ZID Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

ZAKON IZ PODRUČJA UGOSTITELJSTVA

 • ZID Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

ZAKONI IZ PODRUČJA TURIZMA

 • ZID Zakona o pružanju usluga u turizmu
 • ZD Zakona o turističkoj pristojbi
 • ZD Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

ZAKONI IZ PODRUČJA STATUSNIH PRAVA GRAĐANA

 • ZD Zakona o strancima
 • ZD Zakona o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
 • ZD Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana
 • ZD Zakona o osobnoj iskaznici

ZAKON IZ PODRUČJA OVRŠNOGA I STJECAJNOG PRAVA

 • ZID Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
 • Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
 • ZD Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

ZAKON IZ PODRUČJA SUSTAVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

 • ZID Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

ZAKON IZ PODRUČJA CESTA I CESTOVNOG PROMETA

 • ZD Zakona o sigurnosti prometa na cestama

ZAKON IZ PODRUČJA UNUTARNJIH POSLOVA I NACIONALNE SIGURNOSTI

 • ZD Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana

ZAKON IZ PODRUČJA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

 • ZD Zakona o elektroničkim komunikacijama

ZAKON IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

 • ZD Zakona o poljoprivredi

ZAKON IZ PODRUČJA IZBORNOG SUSTAVA

 • ZID Zakona o lokalnim izborima

ZAKON IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • ZID Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

ZAKON IZ PODRUČJA SPORTA

 • ZD Zakona o sportu

ZAKON IZ PODRUČJA NOVČARSKOG POSREDOVANJA

 • ZID Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
 • ZID Zakona o kreditnim institucijama
 • ZID Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

ZAKON IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI

 • ZID Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

ZAKON IZ PODRUČJA SOCIJALNE SKRBI

 • Zakon o centru za posebno skrbništvo

ZAKONI IZ PODRUČJA STVARNOG PRAVA

 • Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu
 • Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka

ZAKON IZ PODRUČJA ZAŠITE POTROŠAČA

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004

ZAKON IZ PODRUČJA ZAŠITE PRIRODE I OKOLIŠA

 • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2019/1021 o postojanim organskim onečišćujućim tvarima

ZAKON IZ PODRUČJA ENERGETIKE I GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

ZID Zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

ZAKONI IZ PODRUČJA MEĐUNARODNOG PRAVA

 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 2. Sporazuma o izručenju između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog 25. lipnja 2003., u pogledu primjene Ugovora o izručenju potpisanog 25. listopada 1901.
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država koji predstavlja instrument predviđen člankom 3. stavkom 3. Sporazuma o uzajamnoj pravnoj pomoći između Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država potpisanog u Washingtonu dana 25. lipnja 2003.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)