RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autor u ovome članku daje prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose. Dodatno se obrađuje i pojam slučaja (casus) te njegovo razlikovanje od više sile. Osobito se pruža uvid u definiciju posebnih okolnosti koja je zastupljena u nizu hitno donesenih zakona radi sprječavanja negativnih posljedica koronavirusne bolesti u RH. Na kraju, opisuje se i značenje pojma nužda u ugovornim odnosima.
      U tom smislu, viša sila sasvim opravdano do sada nije bila vrlo važna tema u obveznom pravu u RH, niti je bila opsežnije obrađena. Koronavirusna bolest (a nakon toga i potres u Zagrebu) odjednom je aktualizirala ovu temu, ali i teme povezane s izvanrednim okolnostima, promijenjenim okolnostima i nuždom.
      RH se s pravom i višom silom najšireg dohvata nije susretala u posljednjih mnogo desetljeća pa je, s obzirom na aktualnost ove teme, potrebno u ovome članku objasniti osnovna pitanja koja se na nju odnose.

1. Uvod
2. Uređenje više sile u Zakonu o obveznim odnosima
3. Određivanje više sile - kriteriji
4. Slučaj i viša sila
5. Dokazivanje više sile
6. Utjecaj više sile na ugovorne odnose
7. Turistički ugovori iz ZPUT-a
8. Pojam više sile u hitno donesenim zakonima u povodu pandemije COVID-19
9. Nužda u obveznim odnosima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)