RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku obrađuje posebnosti u izvještavanju i reviziji financijskih izvještaja kojima je kraj poslovne godine do 31. prosinca 2019. godine te onima koji imaju kraj poslovne godine nakon tog datuma, a sve u vrijeme posebnih okolnosti – pandemije COVID-19.

1. Uvod
2. Utjecaj krize prouzročene pandemijom COVID-19 na izvještavanje – događaji nakon datuma bilance
3. Procjena društva da nastavi vremenski neograničeno poslovati
4. Izazovi u reviziji financijskih izvještaja za vrijeme posebnih okolnosti
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)