RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U nizu mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske za pomoć gospodarstvu zbog epidemije koronavirusa, donesene su i mjere iz nadležnosti Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (dalje: Zavod) za održavanje zaposlenosti osoba s invaliditetom. Osim donesenih mjera koje će biti objašnjene u nastavku, neutrošena sredstva novčane naknade u svoti od 300.000.000,00 kn za vrijeme trajanja krize prouzrokovane COVID-19 bolesti koristit će se za isplatu minimalne plaće u okviru provedbe mjera aktivne politike zapošljavanja.

1. Uvodno
2. Smanjenje stope novčane naknade
3. Odgoda plaćanja novčane naknade
4. Oslobađanje od plaćanja naknade u sektoru proizvodnje tekstila, odjeće, kože, drva i namještaja
5. Novosti vezane za zamjensko zapošljavanje

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)