RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
  • Članak:Donacije – darovi i porezi
  • Stranica:168.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U vrijeme prirodnih nepogoda i okolnosti koje nisu uobičajene očekivano se javlja zanimanje za pomaganje osobama u potrebi. To ponekad mogu biti i osobe koje obavljaju djelatnost, a mogu biti i fizičke osobe koje ne obavljaju djelatnost.
      S obzirom da taj sustav prikupljanja i pružanja pomoći ima često poseban, u načelu, povoljniji porezni položaj u odnosu na opće porezne položaje, posebnim i poreznim propisima uređuju se i pretpostavke koje moraju biti ispunjene kako bi se objektiviziralo da je uistinu riječ o takvim posebnim događajima.
      U članku se daje sažetak načina prikupljanja izvora iz kojih se mogu financirati darovanja te se detaljnije osvrće na njihov porezni položaj. Upozorava se i to da se u svakodnevnom životu, pa i poslovnom, naizmjenično rabe pojmovi koji u posebnim propisima imaju točno određen sadržaj, a da se pritom ne misli upravo na njih. To stvara dodatnu zabunu u komunikaciji.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Pojam donacije
4. Izvori sredstava iz kojih se daruje
5. Doniranje potrebitim osobama
6. Porezni položaj danih darova

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)