RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ako poslodavac ne može ponuditi radniku puni opseg rada, a ipak radi prirode posla treba s radnikom sklopiti ugovor o radu (jer ga ne može angažirati putem ugovora o djelu ili putem dopunskog zapošljavanja), sklopit će s radnikom ugovor o radu na nepuno radno vrijeme. U novonastalim okolnostima prouzročenim koronavirusom i elementarnom nepogodom potresa u Zagrebu, takav način zapošljavanja ili promjene ugovora s punog na nepuno radno vrijeme može biti jedan od načina kako poslodavac može smanjiti troškove plaće, a zadržati radno mjesto radnika. Još od početka 2009. godine u ovom slučaju doprinose treba obračunati na onu svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom. No postoje i neke iznimke, stoga kakav obračun plaće i kakva materijalna prava pri obračunu plaće poslodavac treba primijeniti, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Prijava na obvezna osiguranja i ostale evidencije
3. Utvrđivanje plaće za nepuno radno vrijeme
4. Obračun plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
5. Rad u nepunom radnom vremenu kod dva poslodavca
6. Članovi uprave zaposleni na nepuno radno vrijeme
7. Materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)