RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 5.2020
  • Članak:Primljene donacije – darovi
  • Stranica:72.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom proračunskom praktikumu knjiži se primitak donacije. Donacijom se u proračunskom sustavu smatra dar koji je dobiven / dan osobi od / izvan proračunskog sustava. S obzirom na to, oblici donacije mogu biti različiti. U ovom praktikumu daju se predlošci knjiženja u niz različitih slučajeva. Temeljna odredba proračunskog računovodstvenog sustava je da se donacije uvijek iskazuju kao prihod (primljeni darovi) odnosno rashod (dani darovi).

1. Uvod
2. Donacija u novcu
3. Donacija u stvarima i usluzi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)