RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Ovim člankom obrađujemo nekoliko relevantnih standarda koje računovođe trebaju imati na umu kad njihova trgovačka društva prodaju robu (i proizvode) na robni kredit. Riječ je o primjeni MSFI-ja odnosno vrijedećih MRS-ova, dok se za poduzetnike koji primjenjuju HSFI-je izložena postupanja mogu primijeniti s obzirom na to da ih njihovi standardi ne uređuju.
      Kako naplata dugoročnih potraživanja može doći u probleme, izlažu se i postupci vrijednosnog usklađenja, kako s računovodstvenog motrišta tako i s motrišta Zakona o porezu na dobit koji uređuje pitanja priznavanja otpisa takvih potraživanja.
      Iznesena problematika u ovom članku rijetko se obrađuje u našoj strukovnoj literaturi tako da stajališta autora trebaju naći svoju potvrdu u budućoj praksi.

1. Uvod
2. Knjiženje dugoročnih potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit
3. Priznavanje i knjiženje smanjenja vrijednosti dugoročnih potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit
4. Problemi mjerenja gubitaka od smanjenja vrijednosti financijske imovine i potraživanja od kupaca
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)