RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U RRiF-u br. 2/20. pisali smo o troškovima održavanja nekretnina. U ovom članku autorica obrazlaže troškove tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme te daje primjere računovodstvenog praćenja navedenih troškova. Uz to, obrazlaže računovodstveno praćenje troškova zamjene značajnih dijelova postrojenja i opreme na primjerima iz poslovne prakse.

1. Zahtjevi računovodstvenih standarda
2. Troškovi održavanja postrojenja i opreme
3. Troškovi tekućeg održavanja postrojenja i opreme
4. Troškovi investicijskog održavanja postrojenja i opreme
5. Naknadna ulaganja u postrojenja i opremu i zamjena značajnih dijelova te imovine
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)