RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Nedavni potres Zagrebu i okolici izazvao je oštećenje brojnih građevinskih objekta od kojih neki nisu za uporabu za stanovanje odnosno obavljanje djelatnosti te se moraju ukloniti. U takvim slučajevima vlasnicima ostaje mogućnost popravka onih objekata koji se mogu sanirati ili uklanjanja i ponovne gradnje onih objekata koji se više ne mogu uporabiti za namjeravanu svrhu.
      U ovom članku dajemo kratki osvrt na računovodstvene postupke poslovnih promjena koja nastaju kada se oštećeni građevinski objekti popravljaju odnosno uklanjaju i ponovno grade. Navedeni računovodstveni postupci odnose se samo na poslovne objekte u kojima se obavlja djelatnost poslovnih subjekta i ne obuhvaćaju obnovu i sanaciju spomenika kulture, sakralnih objekata i slično koji su u vlasništvu države, jedinica lokalne uprave ili vjerskih zajednica.

1. Uvod
2. Lakša oštećenja i popravci
3. Veća oštećenja i sanacije
4. Uklanjanje građevinskog objekta i gradnja novoga
5. Državne potpore za obnovu građevinskih objekata
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)