RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

POREZNO PRAVO -PDV

  • Pružanje medicinske skrbi u okviru obavljanja medicinskih i paramedicinskih profesija

POREZNO PRAVO -PDV

  • Upućivanje osoblja matičnog društva svojem društvu kćeri

OBVEZNO PRAVO

  • Ugovori o potrošačkim kreditima

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)