RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2020
  • Članak:Jezik u pravu
  • Stranica:96.
  • Autor/i:Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
    Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić

Sažetak:

1.  Uredbe Predsjednika RH sa zakonskom snagom
2. Uredbe Vlade RH na temelju zakonske ovlasti
3. Uredbe Vlade RH za izvršenje zakona
4. Potpore de minimis
5. Europski revizorski sud
6. dužan (dužan je) – mora (morati)

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)