RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 4.2020
  • Članak:Povreda prava Unije
  • Stranica:91.
  • Autor/i:Marko Zoričić , univ. spec. dipl.

Sažetak:

Na europskoj razini godišnje se donose brojni obvezujući pravni akti, a obveza država članica jest da ih provode pravilno i u potpunosti, poštujući pritom sve proceduralne obveze. U slučaju povrede prava Unije, Komisija može pokrenuti postupak koji se sastoji od nekoliko faza, s neformalnim i formalnim dijelovima, a koji u krajnjem slučaju završava upućivanjem predmeta Sudu EU-a i izricanjem novčane kazne zbog neusklađenosti, sve s ciljem konačnog usklađivanja države članice sa zakonodavstvom EU-a.

1. Koje su vrste općih akata i kako se oni primjenjuju
2. Na koji se način krši pravo Unije
3. Što mogu učiniti građani i subjekti
4. Kako Europska komisija otkriva kršenje
5. Kako zatim postupa Komisija
6. Što Sud EU-a može učiniti
7. Kakve su kazne i koji je njihov cilj
8. Što nam govori statistika
9. Koliko je postupak zbog povrede prava Unije djelotvoran
10.   Zaključno

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)