RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovome će se članku ukratko prikazati uređenje i značenje dvaju pravnih standarda u ZOO-u – stanja nužde i nevremena – povezanih s izvanrednim okolnostima kojima može biti pogođen subjekt obveznih odnosa. Analizirat će se značenje tih pojmova, utjecaj na ugovorne odnose te, napokon, pravne posljedice koje se na njih u takvim odnosima mogu nadovezati.

1. Uvod
2. Nužda u ZOO-u
3. Nevrijeme
4. Zaključna razmatranja

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)