RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Viša sila sasvim opravdano do sada nije bila važna tema u obveznom pravu u RH niti je bila opsežnije obrađena. To se ogleda u zakonskim tekstovima, ali i u judikaturi te doktrini, što odgovara tome da se ona u iole širim razmjerima dugo nije pojavljivala. Koronavirusna bolest (a nakon toga i potres u Zagrebu) odjednom je aktualizirala ovu temu, ali i teme povezane s izvanrednim okolnostima, promijenjenim okolnostima i klauzulom rebus sic stantibus i dr. U ovom se članku donosi prikaz više sile u obveznom pravu u RH s naglaskom na ugovorne odnose te s odgovarajućim osvrtima na shvaćanja sudske prakse. Dodatno se obrađuje i pojam slučaja (casus) te njegovo razlikovanje od više sile. Posebno se pruža uvid u definiciju posebnih okolnosti koja je zastupljena u nizu hitno donesenih zakona radi sprječavanja negativnih posljedica koronavirusne bolesti u RH.

1. Uvod
2. Uređenje više sile u ZOO-u
3. Kriteriji za određivanje više sile
4. Slučaj i viša sila
5. Dokazivanje više sile
6. Utjecaj više sile na ugovorne odnose
7. Pojam više sile u hitno donesenim zakonima u povodu pandemije COVID-19
8. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)