RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Koncepcija više sile primarno je obveznopravne prirode. No, kako je kod nastupa više sile često riječ o događajima izražene izvanrednosti i neotklonjivosti, takve okolnosti mogu utjecati na širok spektar društvenih i gospodarskih odnosa. U tom smislu nema dvojbe da viša sila može utjecati i na pravne odnose u vezi s postupcima javne nabave. Imajući u vidu recentne okolnosti, u članku se propituje na koji način se određene odredbe iz pravnog okvira kojim je uređena javna nabava u RH mogu primijeniti u slučaju nastupa više sile. Posebna je pozornost posvećena ugovorima o javnoj nabavi i pozivanju ugovornih strana na institut izmjene i raskida ugovora zbog promijenjenih okolnosti.

1. Uvod
2. Pojedini instituti ZJN-a i odnos prema odredbama ZOO-a
3. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)