RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Kroz izmjene ugovora o javnoj nabavi ugovorne strane pokušavaju doskočiti promjenama koje nastupaju tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi. S druge strane, izmjene ugovora o javnoj nabavi izvan okvira koji postavljaju zakonske odredbe predstavlja ozbiljnu ugrozu za poštovanje načela transparentnosti, jednakog tretmana i izrazito negativno djeluju na tržišno natjecanje. U članku se obrazlaže važeće pravno uređenje dopuštenih i nedopuštenih izmjena ugovora o javnoj nabavi, daju se praktični primjeri izmjena ugovora o javnoj nabavi te analiziraju posljedice izmjena ugovora o javnoj nabavi koji se sklapaju protivno zakonskim odredbama.

1. Uvod
2. Osnove za izmjenu ugovora o javnoj nabavi
3. Značajne izmjene ugovora o javnoj nabavi (čl. 321. ZJN 2016)
4. Izmjene okvirnog sporazuma za vrijeme njegova trajanja
5. Posljedice nezakonite izmjene ugovora o javnoj nabavi
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)