RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Od 1. travnja 2020. godine primjenjuju se izmijenjene odredbe Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama. Povećava se najviša naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta nakon navršenih 6 mjeseci do godinu dana života djeteta s 3.991,20 na 5.654,20 kn. Povećanje naknade odnosi se i na zatečene korisnike roditeljskog dopusta na dan 1. travnja 2020. godine. Promijenjen je uvjet prethodno ostvarenog staža osiguranja u vezi s ostvarivanjem svote naknade za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta do navršenih 6 mjeseci života djeteta. Da bi roditelj ostvario pravo na naknadu u visini prosječno isplaćenih plaća u razdoblju od 6 mjeseci prije mjeseca kada započelo korištenje rodiljnog dopusta, uvjet je ostvareni staž osiguranja 9 mjeseci neprekidno (prije 12 mjeseci ) ili 12 mjeseci s prekidima u prethodne 2 godine (prije 18 mjeseci).

1. Tko ostvaruje pravo na rodiljni i roditeljski dopust
2. Rodiljni i roditeljski dopust
3. Roditeljski dopust
4. Prava roditelja koji ostvaruje drugi dohodak, roditelja poljoprivrednika i nezaposlenog roditelja
5. Pravo roditelja izvan sustava rada

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)