RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

ZAKONI IZ PODRUČJA POREZNOG SUSTAVA

 • ZD Općeg poreznog zakona
 • ZID Zakona o porezu na dohodak
 • ZID Zakona o porezu na dobit

ZAKON IZ PODRUČJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

 • ZD Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu

ZAKONI IZ PODRUČJA RADNIH ODNOSA

 • ZD Zakona o tržištu rada
 • ZID Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

ZAKON IZ PODRUČJA FINANCIRANJA NAMJENA OD JAVNOG INTERESA UZ DRŽAVNU POTPORU

 • ZID Zakona o poticanju ulaganja

ZAKON IZ PODRUČJA UNUTARNJIH POSLOVA I NACIONALNE SIGURNOSTI

 • ZD Zakona o sustavu civilne zaštite

ZAKON IZ PODRUČJA TRGOVINE

 • ZD Zakona o trgovini

ZAKON IZ PODRUČJA KULTURE

 • ZD Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

ZAKON IZ PODRUČJA UGOSTITELJSTVA

 • ZD Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti

ZAKON IZ PODRUČJA TURIZMA

 • ZD Zakona o turističkoj pristojbi

ZAKON IZ PODRUČJA ŠUMARSTVA

 • ZD Zakona o šumama

ZAKON IZ PODRUČJA LOVSTVA

 • ZD Zakona o lovstvu

ZAKONI IZ PODRUČJA POLJOPRIVREDE

 • ZD Zakona o održivoj upotrebi pesticida
 • ZD Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
 • ZD Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 • ZD Zakona o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla

ZAKON IZ PODRUČJA VODNOG I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

 • ZD Zakona o komunalnom gospodarstvu

ZAKON IZ PODRUČJA RODITELJSTVA

 • ZI Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama

ZAKON IZ PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE I OKOLIŠA

 • ZID Zakona o kemikalijama

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)