RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Udruge, ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, obavljati i ugostiteljsku djelatnost, u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i statutu, ali ih ne smiju obavljati radi stjecanja dobitka za svoje članove ili treće osobe.

1. Uvod
2. Što se ne smatra obavljanjem ugostiteljske djelatnosti
3. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti od strane udruga
4. Obavljanje ugostiteljske djelatnosti od strane ustanova
5. Povremeno obavljanje ugostiteljske djelatnosti izvan objekta od strane udruga i ustanova
6. Obveze ugostitelja (udruga i ustanova) u obavljanju ugostiteljske djelatnosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)