RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome članku autorica na zanimljiv i detaljan način razmatra važna pitanja koja se odnose na prava i obveze koje proizlaze iz jamstvenog lista. Uz to se u članku razmatra odnos instituta odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti na temelju garancije (jamstva).

1. Uvod
2. Kada postoji odgovornost iz garancije
3. Jamstveni list – pojam
4. Jamstveni list – sadržaj
5. Prava kupca na temelju jamstva
6. Obveze prodavatelja na temelju jamstva
7. Aktiviranje jamstva ili pozivanje na odredbe o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
8. Kako ostvariti prava na temelju jamstva
9. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)