RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Novi Pravilnik o proizvodnji brašna i pekarskih proizvoda stupio je na snagu 16. siječnja 2020. godine. Pravilnikom se propisuju minimalne količine brašna koje se mogu utrošiti za proizvodnju pojedinih pekarskih i drugih proizvoda te način i uvjeti vođenja Evidencije o proizvodnji i prometu brašna i Knjigu evidencije o utrošku brašna (KEUB). Koja se količina brašna najviše može utrošiti za proizvodnju pojedinoga pekarskog proizvoda, tko je obveznik vođenja evidencija o proizvodnji i prometu brašna i Knjige evidencije o utrošku brašna za proizvodnju pekarskih proizvoda te na koji se način te evidencije vode, pišemo u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Općenito o brašnu, pekarskim i drugim proizvodima
3. Evidencija proizvodnje i prometa brašna
4. Knjiga evidencije utroška brašna (KEUB)
5. Inspekcijski nadzor
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)