RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije u vezi s primjenom poreznog izuzeća od plaćanja PDV-a kod izvoza robe te nastanak oporeziva događaja i obvezu obračuna PDV-a kod uvoza. Sud naglašava značenje i odnos materijalnih i formalnih pretpostavki za primjenu poreznog izuzeća za izvoznu isporuku te objašnjava materijalne pretpostavke. Nadalje, Sud analizira opravdanost posebnih uvjeta koje država članica postavlja za primjenu izuzeća od oporezivanja PDV-om robe prodane putnicima iz trećih zemalja koju oni iz EU-a iznose u osobnoj prtljazi. Vezano uz uvoz robe, Sud utvrđuje je li nastao oporezivi događaj i obveza obračuna PDV-a u slučaju povrede carinskih propisa na temelju kojih nastaje carinski dug, zatim u slučaju krađe dobara stavljenih u postupak carinskog skladištenja te u slučaju uništenja ili potpunoga gubitka robe stavljene u postupak vanjskog provoza.

1. Uvod
2. Presuda u predmetu C-653/18 Unitel Sp. z o.o.
3. Presuda u predmetu C-307/16 Stanisław Pieńkowski
4. Presuda u predmetu C-26/18 Federal Express Corporation Deutsche Niederlassung
5. Presuda u predmetu C-273/12 Harry Winston SARL
6. Presuda u predmetu C-154/16 Latvijas Dzelzceļš VAS

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)