RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U domaćoj računovodstvenoj i poreznoj praksi postavlja se problem knjiženja obustavljenog poreza u inozemstvu koji inozemni poduzetnici plaćaju u skladu sa svojim propisima te njihova priznavanja u poreznim prijavama. Riječ je o poslovima u kojima domaća pravna osoba proda prava intelektualnog vlasništva, naplati kamate na zajmove, primi dividendu odnosno udio u dobitku, a inozemni isplatitelj, u skladu s domicilnim propisima, od dugujuće svote odbija porez na dobitak po odbitku. U ovom članku razmatramo pitanje knjiženja prihoda na koje se u inozemstvu plaća porez na dobitak po odbitku i mogućnosti priznavanja tako plaćenog poreza u inozemstvu u prijavi poreza na dobitak u Hrvatskoj.

1. Uvod
2. Pravila priznavanja prema međunarodnim ugovorima
3. Ostvarivanje prihoda odnosno dobitka u inozemstvu
4. Priznavanje plaćenog poreza u inozemstvu na ostvarene prihode
5. Problem priznavanja plaćenog poreza na dividendu
6. Priznavanje plaćenog poreza na dobitak stalne poslovne jedinice
7. Porezi iz sustava zajedničkog oporezivanja za povezna društva u EU-u
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)