RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
  • Članak:Zamjena i uvećanje financijske imovine
  • Stranica:86.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

      U ovom se praktikumu daje iskaz poslovnih promjena na računima glavne knjige u vezi sa zamjenom imovine koja je izvorno odobrena izvorima vlasništva te povećanje kapitala trgovačkog društva iz udjela u ostvarenom dobitku toga trgovačkog društva. Pri zamjeni imovine ne iskazuju se potraživanja te ako se zamjenjuje imovina koja svoju protutežu u bilanci ima u izvorima vlasništva, ta se činjenica mora odgovarajuće uvažiti. Ako se povećava kapital društva u kojemu neprofitna organizacija ima udjele, moraju se iskazati prihodi na temelju toga.

1. Zamjena građevine za zemljište
2. Povećanje ulaganja u trgovačko društvo iz udjela u dobitku toga trgovačkog društva

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)