RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Jedan od bitnih zahtjeva financijskog izvještavanja je da knjigovodstvene vrijednosti imovine koje se objavljuju u financijskim izvještajima ne bi trebale prelaziti nadoknadive vrijednosti. Ako postoje naznake da bi imovina društva mogla biti u tom smislu precijenjena, obvezno je provesti test na umanjenje. U okviru tržišta na kojemu su ograničene informacije kojima se može doći do fer vrijednosti umanjeno za troškove otuđenja, autorica je u ovom članku obradila temu određivanja nadoknadive vrijednosti primjenom alternativne metode za društvo, a to je vrijednost u upotrebi.

1. Uvod
2. Što je nadoknadiva vrijednost
3. Pravila za projekciju budućega novčanog tijeka
4. Porezno motrište vrijednosnog usklađenja materijalne imovine
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)