RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
  • Članak:Mogućnost odgode poreznih obveza
  • Stranica:21.
  • Autor/i:Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Sažetak:

      U skladu s čl. 107.a Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16. – 32/20.) objavljena je dopuna Pravilnika o Općem poreznom zakonu u Nar. nov., br. 35. od 23. ožujka 2020. godine.
      Tom je dopunom pobliže uređena mogućnost odgode plaćanja poreznih obveza za one porezne obveznike koji su pogođeni krizom izazvanom koronavirusom, a ispunjavaju propisane uvjete.

1. Tko može podnijeti zahtjev za odgodom poreznih obveza
2. Što su dospjele porezne obveze
3. Podnošenja zahtjeva i odluka Porezne uprave
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)