RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 4.2020
  • Članak:Uvodnik
  • Stranica:7.
  • Autor/i:Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)