RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku kroz praksu Trgovačkog suda u Zagrebu i Visokoga trgovačkog suda RH analizira pravni standard „važnog razloga“ koji je zakonodavac predvidio kao pretpostavku za opoziv člana uprave. Naš je zakonodavac samo egzemplifikativno naveo što se ima “naročito” smatrati važnim razlogom za opoziv, ostavljajući široki prostor sudovima da oni svojim tumačenjima iznađu važan razlog in concreto u svakom pojedinom slučaju. Kako ne postoji točna definicija važnog razloga, sudovi moraju posegnuti za metodama tumačenja svakoga pojedinog razloga navedenog u konkretnoj odluci nadzornog odbora i potom to činjenično stanje svakoga od njih supsumirati pod ovu apstraktnu pravnu normu i na taj način donijeti odluku.
Tako ovaj članak donosi kratak teorijski pregled instituta opoziva, ali je njegov primarni fokus na analizi kako su spomenuti sudovi pristupili utvrđivanju tih razloga i koji su prema njima valjani odnosno nevaljani važni razlozi izvan same zakonske liste razloga.

1. Uvod
2. Opoziv i zakonom predviđeni razlozi za opoziv – općenito
3. Tumačenje pretpostavke važnog razloga u praksi sudova
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)