RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radi potpunog informiranja kupca o sveobuhvatnom i uspješnom ostvarivanju njegovih prava u slučajevima neispravnosti kupljene stvari, u članku se donosi pregled pravila o odgovornosti na temelju izdanog jamstva za ispravnost prodane stvari. S obzirom na to da se kupac često susreće sa zbunjujućim informacijama o načinu postupanja ako se kupljena stvar pokaže neispravnom, svrha je članka biti svojevrsnim vodičem kupcima u takvim situacijama. Naglasak je na pravima i obvezama koje proizlaze iz jamstvenog lista, uz kratki osvrt na odnos instituta odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti na temelju jamstva, tj. garancije u uvodnom dijelu članka.

1. Uvodna razmatranja
2. Kada postoji odgovornost iz garancije
3. Pojam i sadržaj jamstvenog lista
4. Prava kupca na temelju jamstva
5. Obveze prodavatelja na temelju jamstva
6. Aktiviranje jamstva ili pozivanje na odredbe o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
7. Kako ostvariti prava na temelju jamstva
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)