RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radi potpunog informiranja kupca o sveobuhvatnom i uspješnom ostvarivanju njegovih prava u slučajevima neispravnosti kupljene stvari, u članku se donosi pregled pravila o odgovornosti na temelju izdanog jamstva za ispravnost prodane stvari. S obzirom na to da se kupac često susreće sa zbunjujućim informacijama o načinu postupanja ako se kupljena stvar pokaže neispravnom, svrha je članka biti svojevrsnim vodičem kupcima u takvim situacijama. Naglasak je na pravima i obvezama koje proizlaze iz jamstvenog lista, uz kratki osvrt na odnos instituta odgovornosti za materijalne nedostatke i odgovornosti na temelju jamstva, tj. garancije u uvodnom dijelu članka.

1. Uvodna razmatranja
2. Kada postoji odgovornost iz garancije
3. Pojam i sadržaj jamstvenog lista
4. Prava kupca na temelju jamstva
5. Obveze prodavatelja na temelju jamstva
6. Aktiviranje jamstva ili pozivanje na odredbe o odgovornosti prodavatelja za materijalne nedostatke
7. Kako ostvariti prava na temelju jamstva
8. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)