RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, koji je donesen radi usklađivanja s novim Zakonom o sustavu državne uprave. Izmjene i dopuna Zakona u osnovi se odnose na promjenu nadležnosti tako da se poslovi vezani uz upis udruga u registar udruga, upisa stranih udruga u registar stranih udruga te vođenje tih registara povjeravaju županijama. U članku se daje sažetak poslova vođenja tih registara, koje će obavljati nadležna upravna tijela županija, i poslova nadzora nad radom udruga, u kojem dijelu su također bile izmjene Zakona o udrugama.

1. Uvod
2. Općenito o udrugama
3. Registar udruga
4. Upis udruge u registar – registracija udruge
5. Upis promjena u registar udruga
6. Pravna zaštita protiv navedenih rješenja
7. Registracija stranih udruga
8. Nadzor
9. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)