RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o udrugama, koji je donesen radi usklađivanja s novim Zakonom o sustavu državne uprave. Izmjene i dopuna Zakona u osnovi se odnose na promjenu nadležnosti tako da se poslovi vezani uz upis udruga u registar udruga, upisa stranih udruga u registar stranih udruga te vođenje tih registara povjeravaju županijama. U članku se daje sažetak poslova vođenja tih registara, koje će obavljati nadležna upravna tijela županija, i poslova nadzora nad radom udruga, u kojem dijelu su također bile izmjene Zakona o udrugama.

1. Uvod
2. Općenito o udrugama
3. Registar udruga
4. Upis udruge u registar – registracija udruge
5. Upis promjena u registar udruga
6. Pravna zaštita protiv navedenih rješenja
7. Registracija stranih udruga
8. Nadzor
9. Zaključak

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)