RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2020. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu (dalje: Zakon). Zakon o hrvatskom državljanstvu (dalje: ZHD) na snazi je od 8. listopada 1991. godine i dosad ga je zakonodavac pet puta mijenjao, ali tek ovim zadnjim izmjenama učinjen je značajniji zaokret u odnosu na stjecanje hrvatskog državljanstva, i to u smjeru liberalizacije i olakšavanja stjecanja hrvatskog državljanstva. U ovom će se članku prikazati novine vezane uz stjecanje hrvatskog državljanstva. Prema obrazloženju predlagatelja, cilj i svrha ovih promjena prvenstveno su afirmacija hrvatskog iseljeništva i poticanje povratka.

1. Načini stjecanja hrvatskog državljanstva
2. Podnošenje zahtjeva za stjecanje državljanstva i nadležnost
3. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)