RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Rashodi koji su preneseni na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financiraju se iz prihoda ostvarenih iz dodatnog udjela poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
      Više o fiskalnoj decentralizaciji, s naglaskom na onu za 2020. godinu, može se pročitati u ovom članku.

1. Uvod
2. Podzakonski propisi koje donosi Vlada za provedbu fiskalne decentralizacije
3. Uredba i odluke o minimalnim financijskim standardima
4. Obveza korisnika pomoći izravnanja, preraspodjela te izmjene i dopune utvrđenih bilančnih prava
5. Utvrđivanje i doznačivanje iznosa pomoći izravnanja
6. Postupanje s viškom sredstava
7. Izvještavanje o utrošenim sredstvima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)