RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku podsjeća na obveze koje je proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 102/19.) koji je stupio na snagu 2. studenoga 2019. godine, uz naglasak na obvezu predaje godišnjeg izvješća o nepravilnosti.

1. Uvod
2. Osobe za nepravilnosti
3. Obveze osoba za nepravilnosti
4. Obveza, rokovi i način predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
5. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)