RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Opći pregled
2. Cijene stambenih nekretnina u RH i EU-u
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Potrošačke cijene u RH i EU-u
5. Proizvođačke cijene industrije RH i EU-a
6. Građevinarstvo RH i EU-a
7. Vanjskotrgovinska razmjena
8. Trgovina na malo u RH i EU-u
9. Turizam
10. Prosječne mjesečne neto i bruto-plaće zaposlenih
11. Likvidnost i insolventnost

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)